Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) meklē komandas spēlētāju, kurš administrēs organizācijas ikdienas aktivitātes. Ja esi daudzpusīga un elastīga persona, kas var apvienot dažādus uzdevumus vienlaicīgi un vēlas darboties starptautiskā un dinamiskā vidē, organizēt pasākumus valstiskā līmenī un asistēt profesionāliem ārvalstu, kā arī vietējiem ekspertiem un augsta līmeņa vadītājiem, tad mēs meklējam tieši Tevi. FICIL biroja administrators/e organizē darbu un sniedz atbalstu FICIL komandai, valdei un darba grupām viņu ikdienas darbā.

Tavā kompetencē būs:

 • Atbildēt uz telefona zvaniem un e-pasta vēstulēm, pieņemt viesus (sekretāra/es pienākumi);
 • Sagatavot, noformēt korespondenci un dokumentus, ievērot un saglabāt FICIL grafiskās identitātes ievirzes veidojot prezentācijas, pierakstus, datubāzes (MS Word, Powerpoint, Excel u.c.);
 • Pārraudzīt un pasūtīt biroja preces;
 • Pārvaldīt grāmatvedības dokumentus – rēķinu izrakstīšana, maksāšana un sadarbība ar organizācijas grāmatvedību;
 • Atbalsts FICIL komandai, valdei un darba grupām:
  • Organizēt un koordinēt sanāksmes, rakstīt protokolus;
  • Sagatavot un rediģēt dokumentus, ieskaitot korespondenci, atskaites, e-pastus un citu sagatavotos dokumentus;
  • Organizēt efektīvu komunikāciju ar darba grupām, sadarbības partneriem u.c.
 • FICIL mājaslapas administrācija;
 • Organizēt un plānot pasākumus (augsta līmeņa tikšanās, pieņemšanas, utt.).


M
ūsu prasības:

 • Augstākā izglītība;
 • Izcilas angļu un latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutvārdos);
 • Pieredze biroja administrēšanas darbā (biroja aprīkojums, dokumenti, lietvedība u.c.);
 • Izcilas datorprasmes, ieskaitot MS Office un darbu ar Apple tehniku, kā arī pamatzināšanas mājaslapas uzturēšanā;
 • Iemaņas attēlu apstrādē tiks uzskatītas par priekšrocību


Iema
ņas un īpašības, ko augstu vērtējam:

 • Lieliskas komunikācijas prasmes – mutvārdos un rakstiski;
 • Darba plānošana, organizēšana un prioritāšu noteikšana;
 • Uz detaļām vērsta un rūpīga attieksme pret darbu;
 • Elastīgums un spēja pielāgoties;
 • Radošums.


Savuk
ārt, mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu;
 • Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • Modernu darba vietu birojā Rīgas centrā;
 • Interesantus un daudzveidīgus darba uzdevumus.

Pieteikumus (CV un motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt uz e-pastu ficil@ficil.lv līdz 25.06.2020. Atalgojums no 1000-1250 EUR bruto, atkarībā no prasmēm un iepriekšējās pieredzes.