20.03.2020

[ENG]

Ārvalstu investoru padome Latvijā (turpmāk – FICIL) izsaka pateicību valsts institūcijām, medicīnas personālam, kā arī valdībai par viņu nepārtraukto darbu pašreizējā situācijā. FICIL pilnībā atbalsta valdības centienus ierobežot Covid-19 izplatību un lēmumu par atbalsta veicināšanu uzņēmējdarbības un sociālajā kontekstā.

FICIL cieši seko informācijai un jaunumiem par Covid-19 izplatību un ietekmi uz uzņēmumiem, kā arī iespējamo ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmējdarbību kopumā. FICIL augsti vērtē valdības rīcību virzot risinājumus uzņēmējdarbības jomā, kā arī FICIL atbalsta pašu uzņēmēju atbildīgu rīcību mēģinot mazināt potenciālo negatīvo ietekmi.

Jāatzīmē, ka uzņēmumi atrodas atšķirīgās situācijās, un ir saprotams, ka Covid-19 izplatības novēršanas slogs dažiem uzņēmumiem būs lielāks nekā citiem. Ir jāspēj rast pārdomāts veids un taisnīgi risinājumi, kā palīdzēt tieši ietekmētajiem uzņēmumiem, ne tikai nozaru griezumā, bet arī uzņēmumiem, kuri ar Covid-19  saistīto iemeslu dēļ zaudē potenciālos ienākumus vai nevar veikt saimniecisko darbību.

Šajos izaicinošajos apstākļos FICIL aicina valdību rast pārdomātus un taisnīgus risinājumus, lai palīdzētu uzņēmumiem, kurus tiešā veidā skar vai ietekmē šī situācija. Ir nepieciešama sabalansēta pieeja risinājumu veidošanā, potenciāli izvērtējot uzņēmumu nodokļu nomaksas vēsturi, kā arī uzņēmumu apgrozījumu kritumu saistībā ar Covid-19 ierobežošanas pasākumu īstenošanu. Ekonomikas lejupslīdes gadījumā ir nozīmīgi sniegt atbalstu tiem, kuriem tas ir nepieciešams visvairāk, izvairoties no ļaunprātīgas atbalsta sistēmas izmantošanas iespējām. Vēstulē Finanšu ministrijai FICIL pauda gatavību turpināt sadarbību ar valsts sektoru, lai dalītos ārvalstu uzņēmumu pieredzē gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā, kā arī iesaistītos atbilstošu risinājumu veidošanā.

Tikmēr FICIL aicina sabiedrību un uzņēmējus būt sociāli atbildīgiem, ievērot visus Ministru kabineta noteiktos drošības pasākumus un būt piesardzīgiem. Visa informācija par ieviestajiem pasākumiem ir pieejama Ministru kabineta izdotajā ārkārtas situācijas deklarācijā. Praktiski ieteikumi un informācija par Covid-19 ir pieejami Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā.