[ENG]

Rīgā, 2020. gada 29. maijā

29. maijā norisinājās Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) un Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (ATPL) rīkotā tiešsaistes diskusija starp investoriem, ekspertiem un Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, lai ieskicētu potenciālos pēckrīzes Latvijas attīstības scenārijus, kā arī apspriestu tālākos soļus ekonomikas transformācijā.

Diskusijā tika pārrunāti izaicinājumi, ar ko šobrīd saskaras uzņēmēji Latvijā, piedzīvojot krīzes radītās sekas, kā arī potenciālie ekonomiskie un fiskālie pasākumi, kas būtu jāveic, lai efektīvi atgūtos no krīzes un izmantotu to ekonomikas pārveidei, veicinot nodarbinātību, atbalstu uzņēmējdarbībai, sekmējot produktivitāti, digitalizāciju, kā arī citas jomas.

Diskusija iesākās ar Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa sniegto atskatu par Latvijas valdības atbildi un reakciju uz globālo bezprecedenta Covid-19 krīzi, kā arī valdības atbalsta instrumentu plānu, koncentrējoties uz 3 blokiem: cilvēkresursi un nodarbinātība, infrastruktūra, kā arī valsts modernizācija. Krišjānis Kariņš diskusijas laikā informēja par valsts atbalsta veidoto finansējumu dažu miljardu apmērā, kas lielākoties sastāv no aizdevuma, kā arī ES fondiem. Ministru prezidents atzina, ka, atšķirībā no 2009. gada ekonomiskās krīzes, kad valstīm bija nepieciešams strādāt taupības režīmā, šī gada krīze pieprasa lielākus ieguldījumus, tēriņus, kā arī valdības izdevumus, lai veicinātu turpmāko ekonomisko attīstību. Kā sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: “Šī nav jostas savilkšanas krīze, mēs investējam ekonomikā, lai stimulētu tās atlabšanu, tādēļ arī mūsu valsts parāds palielināsies.”

Diskusijas turpinājumā Zlata Elksniņa-Zaščirinska, PwC Latvija valdes priekšsēdētāja un FICIL valdes locekle uzsvēra, ka saskaņā ar jaunāko FICIL pētījumu, lielākā daļa ārvalstu investoru Covid-19 krīzes ietekmē ir piedzīvojuši būtisku kritumu pieprasījumā pēc to sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm, kā arī pētījuma rezultāti liecina, ka šobrīd liela daļa investoru tuvākā gada griezumā neplāno palielināt investīcijas Latvijā. Zlata Elksniņa-Zaščirinska sniedza ieskatu galvenajās uzņēmēju prioritātēs sekmīgā ekonomikas atveseļošanā ilgtermiņā, kā vienu no piemēriem minot ciešāku sasaisti starp jaunā darba tirgus prasībām un izglītību: “Augstākās izglītības reforma būtu jāveic nekavējoties. Nodarbinātības valsts aģentūrai būtu ne tikai jāstrādā ar bezdarbniekiem, bet jākoncentrējas arī uz nodarbināto personu pārkvalifikāciju, lai veicinātu darba tirgum atbilstošo prasmju nodrošināšanu.” Ministru prezidents bija vienisprātis ar investoriem, ka ir nepieciešams pilnveidot pārkvalifikācijas un prasmju uzlabošanas programmas, īpaši koncentrējoties uz digitālajām un IT prasmēm, ko būtiski apgūt visos izglītības līmeņos: “Ir jāfokusējas uz izglītības kvalitāti jau tagad, lai arī nākotnē varam nodrošināt spējīgu darbaspēku, kas virzīs Latviju uz tās tālāko attīstību.”

Džons Tallijs atzīmēja, ka veiksmīga valsts digitālā transformācija un bioinformātika būs nozīmīgs ieguldījums Latvijas nākotnē: “Latvijai ir jāturpina ieguldīt IT un bioinformātikā, kas būtiski sekmēs arī tādus sektorus kā veselība, pētniecība un attīstība (R&D), kā arī izglītība. Latvijai ir labs potenciāls attīstīt tehnoloģiju un inovāciju sektoru tā, lai noturētu vietējos IT nozares speciālistus.” Savā atbildē Ministru prezidents pauda atbalstu krīzes novēršanas paredzēto fondu virzīšanu zinātnei un pētniecībai.

Diskusijā piedalījās Krišjānis Kariņš, Latvijas Ministru prezidents, Zlata Elksniņa-Zaščirinska, PwC Latvija valdes priekšsēdētāja un FICIL valdes locekle, Džons Tallijs, SIA Mikrotīkls valdes priekšsēdētājs un Mortens Hansens, Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītājs un Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājas vietnieks. Diskusiju vadīja Kārlis Danēvičs, SEB Bankas valdes loceklis, un klausītājiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus. Tiešraides pilno ierakstu iespējams noskatīties FICIL Facebook lapā: https://www.facebook.com/FICILatvia/

 

Par Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā:
ATPL ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, pārstāvot vairāk nekā 140 uzņēmumu. ATPL mērķi ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas, partnerību un draudzību starp ASV un Latviju, kā arī kalpot par viedokļu, zināšanu apmaiņas un kontaktu platformu biedriem, partneriem un starptautiskās uzņēmēju sabiedrības pārstāvjiem Latvijā. Palātas mērķi sakņoti četros pamatprincipos: godprātīga, atbildīga, uz sadarbību un izcilību vērsta darbība. Papildu informācija: www.amcham.lv.

Par Ārvalstu investoru padomi Latvijā:

FICIL ir nevalstiska organizācija, kas apvieno 38 lielākos ārvalstu uzņēmumus no dažādām nozarēm, 10 ārējās tirdzniecības palātas, Francijas ārējās tirdzniecības konsultantus un Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga). FICIL misija ir uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi un konkurētspēju ārvalstu investīciju piesaistē, izmantojot tās biedru pieredzi un zināšanas, lai sniegtu rekomendācijas valdībai. Papildu informācija: www.ficil.lv