Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) nosūtījusi atklātu vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) un Valsts vides dienestam (VVD) ar aicinājumu nodrošināt atklātību, izvērtējot depozīta sistēmas operatora kandidātus. FICIL norāda, ka šajā procesā jāiesaista pilsoniskā sabiedrība un neatkarīgi Latvijas un ārzemju eksperti, kā arī regulāri jāinformē sabiedrība par izvērtēšanas norisi un iespējamiem izaicinājumiem.

“Ārvalstu investoru padome Latvijā augstu novērtē darbu, ko VARAM un VVD īstenojuši pie depozīta sistēmas ieviešanai nepieciešamo grozījumu izstrādes Iepakojuma likumā un Ministru Kabineta noteikumos, kā arī uz noteikumu pamata sagatavojot Depozīta sistēmas operatora kandidātu iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtību. Kandidātu izvērtēšanas procedūrai ir paredzēts ierobežots laiks, un gan iesaistītās puses, gan sabiedrība ir īpaši ieinteresēta, lai depozīta sistēma tiktu ieviesta ātri, kvalitatīvi un pārdomāti. Tāpēc mēs aicinām VVD saņemto piedāvājumu izskatīšanas procesā nodrošināt atklātības, pārredzamības un konkurences pamatprincipus,” norāda FICIL zaļās ekonomikas attīstības darba grupas vadītāja Dace Cīrule.

Lai nodrošinātu depozīta sistēmas atbilstību paplašinātās ražotāju atbildības principiem un padarītu depozīta operatora izvēli pēc iespējas caurspīdīgāku, FICIL aicina visus VVD saņemtos piedāvājumus izvērtēt, liekot lietā publisko iepirkumu labāko praksi un būtiskākos pamatprincipus – godīga un taisnīga konkurence, vienāda attieksme pret visiem pretendentiem un labākā naudas un vērtības attiecība (angļu val. – value for money).

Kandidātu izvērtēšanas procesā FICIL aicina ievērot sekojošus principus: nodrošināt izvērtējuma procesa atklātību, publiskojot izvērtējuma komisijas sēžu dalībniekus un protokolus, kā arī publiski skaidrot pieņemtos lēmumus; izvērtējuma gaitā regulāri informēt sabiedrību par izvērtējuma norisi, izvērtējumā iesaistītajām pusēm un apspriestajiem izaicinājumiem, ja tādi būtu; izvērtējuma procedūrā iesaistīt neatkarīgus vietējos un ārzemju ekspertus, ņemot vērā ierobežoto vietējo ekspertīzi depozīta sistēmas izveides un darbības jautājumos; iesaistīt pilsonisko sabiedrību, tajā skaitā piesaistot neatkarīgus novērotājus no Latvijā un starptautiski atzītu vides nevalstisko organizāciju vidus.