Piektdien, 9. septembrī, Latvijas Ministru kabinetā valdības un ministriju pārstāvji tikās ar pārstāvjiem no Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) un vienojās par prioritārajām jomām, lai uzlabotu valsts konkurētspēju globālajā tirgū un uzņēmējdarbības vidi Latvijā padarītu pievilcīgāku uzņēmējiem. Kā būtiskus mērķus augsta līmeņa sanāksmes dalībnieki izvirzīja enerģētiskās neatkarības veicināšanu, ēnu ekonomikas apkarošanu, kā arī publiskā sektora digitalizāciju, lai paātrinātu un uzlabotu datu apmaiņu starp institūcijām.

“Situācijā, kad turpinās Krievijas īstenotais brutālais karš Ukrainā, mums Latvijā ir jādara viss, lai nodrošinātu joprojām labu vidi, kurā visiem dzīvot, strādāt un investēt. Vēlos uzsvērt, ka Latvija ir droša valsts un mēs darīsim visu, lai tas tā būtu arī turpmāk. Šobrīd lielākais izaicinājums valstī ir energoresursu pieejamība un to cena – būtiski atzīmēt, ka valdībai ir plāns un konkrēta rīcība, kā, pirmkārt, tiksim šai ziemai cauri un ko darīsim nākamajos gados. Saistībā ar gaidāmo apkures sezonu valdība ir pieņēmusi nepieciešamos lēmumus, lai gaidāmajā apkures sezonā pietiktu energoresursi, pirmām kārtām, dabasgāze, kā arī ir pieņemta plaša atbalsta pakotne gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Valdība ir arī lēmusi par enerģētiskās neatkarības stiprināšanu vidējā termiņā, attīstot vēja parkus – gan Latvijas-Igaunijas kopprojektā “Elwind”, gan jaunajā projektā, ko īstenos “Latvenergo” un “Latvijas Valsts meži” izveidotais kopuzņēmums vēja parku attīstīšanai. Mēs arī valdībā esam lēmuši par sašķidrinātās gāzes termināļa izveidi Skultē un šobrīd gaidām, kad Ekonomikas ministrija valdībā iesniegs attiecīgu likumprojektu projekta īstenošanai, kā rezultātā mums būs savs sašķidrinātās gāzes termināls, kas ir savienots ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi. Latvija vidējā termiņā palielinās elektroenerģijas ražošanas jaudas valstī un kļūs par elektroenerģijas eksportētāju, kas ir arī būtisks nosacījums uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un ārvalstu investīciju piesaistei,” uzsver Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Tāpat puses vienojās par nepieciešamību veikt padziļinātu valsts sektora struktūras novērtējumu, lai efektīvāk ieviestu, piemēram, zaļās iniciatīvas un digitalizāciju. Arī cilvēkkapitāla resurss ir priekšnoteikums ilgtermiņa ekonomikas izaugsmei, tāpēc valstī būtu jāattīsta darbinieku pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, kuras ir cieši saistītas ar nākotnes darba tirgus vajadzībām un uzņēmējiem atvieglotu darbaspēka piesaistīšanu. Lai to panāktu, ir nepieciešama centralizēta cilvēkkapitāla pārvaldība.

Zlata Elksniņa-Zaščirinska, FICIL valdes priekšsēdētāja: “Mums ir jāspēj risināt jau ieilgušās problēmas paralēli krīzes situācijām, citādāk dažādi jautājumi saistībā ar cilvēkkapitāla pieejamību, publiskā sektora reformu, ēnu ekonomikas apkarošanu netiek efektīvi risināti gadiem. Galvenie jautājumi, kas izriet no sadrumstalotas valsts pārvaldes struktūras, ir saistīti ar konkrētām funkcijām, kas jāveic dažādām institūcijām – gan valsts, gan pašvaldību līmenī. Latviju, tāpat kā citas ES valstis, tuvākajās desmitgadēs gaida dažādi izaicinājumi, kas nozīmēs daudzas reformas valstī. Gan enerģētiskās neatkarības jautājumi, gan darba spēka izaicinājumi, gan Zaļā kursa ieviešana, gan arī ēnu ekonomikas apkarošana var tikt veikta efektīvāk, koncentrējoties uz konkrētiem rezultātiem ar konkrētu atbildību par katru tēmu.”

Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka ir jāpalielina ārvalstu investoru uzticība, nodrošinot paredzamu un stabilu uzņēmējdarbības vidi – jānostiprina tiesiskums, likumdošanas kvalitāte un tiesu efektivitāte. Liela nozīme ir arī tiesu specializācijai, uzlabojot pieejamību, kā arī tiesu digitālo iespēju uzlabošanai.

Sanāksmes ietvaros FICIL Ministru kabinetam tālākai izvērtēšanai iesniedza deviņus nostāju dokumentus ar priekšlikumiem un ieteikumiem par enerģētisko neatkarību un drošību, aprites ekonomiku, datiem, darbaspēka izaicinājumiem, tiesu efektivitāti, godīgu konkurenci un investīciju aizsardzību, ēnu ekonomikas apkarošanu, ES Zaļo kursu un Latvijas stratēģiju, valsts sektora reformu un likumdošanas kvalitāti.

Šī bija jau 26. Latvijas valdības un FICIL augsta līmeņa sanāksme. Tās notiek kopš 1999. gada ar mērķi nodrošināt strukturētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp investoriem un vietējiem politikas veidotājiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sekmētu ārvalstu investīciju ieplūdi Latvijā. Latvijas valdības un FICIL ikgadējās sanāksmēs piedalās ministri, augsta līmeņa ierēdņi un FICIL biedru uzņēmumu vadītāji. Latvijas Republikas Ministru kabineta un FICIL nākamā augsta līmeņa sanāksme notiks 2023. gada rudenī.

Par Ārvalstu investoru padomi

FICIL ir nevalstiska organizācija, kas apvieno lielākos ārvalstu uzņēmumus no dažādām nozarēm, ārvalstu tirdzniecības palātas, un Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga). FICIL misija ir uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi un konkurētspēju ārvalstu investīciju piesaistē, izmantojot tās biedru pieredzi un zināšanas, lai sniegtu rekomendācijas valdībai.