Oriģinālā preses relīze lasāma šeit.

Lai veicinātu tautsaimniecības izaugsmi, investīcijas, eksportu, inovācijas, kā arī labu korporatīvo pārvaldību gan valstij piederošajās kapitālsabiedrībās, gan privātā kapitāla uzņēmumos, pirmdien, 29. aprīlī, Ministru prezidente Evika Siliņa un uzņēmējus pārstāvošās organizācijas parakstīja vienošanos par labas korporatīvās pārvaldības principu īstenošanu kapitālsabiedrībās.

Vienošanos parakstīja Ministru prezidente E. Siliņa, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) padomes locekle Daiga Auziņa-Melalksne, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre un Latvijas Eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rožkalns.

“Svarīgi, ka valsts sektors un uzņēmēji var vienoties par kopīgu redzējumu, kā arī noteikt sev augstākus, ambiciozākus mērķus. Mēs apņemamies kopīgi sadarboties, lai uzlabotu gan valsts, gan privāto kapitālsabiedrību pārvaldību un līdz ar to arī dotu papildu pienesumu tautsaimniecības izaugsmei. Mūsu mērķis ir papildu investīciju pieaugums, labākās pārvaldības prakses, birokrātisko šķēršļu mazināšana – šī vienošanās ir viens no soļiem, lai to sasniegtu,” uzsver Ministru prezidente E. Siliņa.

“FICIL jau ilgstoši uzsver valsts un privāto kapitālsabiedrību nozīmi valsts ekonomiskajā izaugsmē un investīciju piesaistē. Šis memorands apliecina valdības gatavību stiprināt labu pārvaldību un nodrošināt godīgu konkurenci starp valsts kapitālsabiedrībām un privātiem uzņēmumiem, veicinot investoru uzticību un līdz ar to arī labvēlīgu investīciju klimatu,” norāda FICIL valdes priekšsēdētāja Z. Elksniņa-Zaščirinska.

BICG padomes locekle D. Auziņa-Melalksne uzsver: “Ja valsts kā akcionārs vēlas sasniegt ambiciozu tai piederošo uzņēmumu attīstību, tajā skaitā eksporta tirgos, ir jāapzinās, ka tas saistīsies gan ar lielāku risku, gan nepieciešamību pēc jauna kapitāla. Un neviens no šiem mērķiem nav sasniedzams bez sakārtotas korporatīvās pārvaldības un jaunu talantu piesaistes uzņēmumu valdēs un padomēs, nodrošinot gan nepieciešamo zināšanu pārnesi, gan dažādību, gan neatkarību no nepamatotas politiskās ietekmes.”

“Labas pārvaldības principu ievērošana ir stabilu finanšu kapitāla piesaistes pamatā, tādēļ Latvijas Finanšu nozares asociācija pauž gandarījumu par valsts un uzņēmēju vienošanos par labas korporatīvās pārvaldības principu stiprināšanu. Finanšu nozare, tostarp pensiju fondi, ir ieinteresēta ieguldīt labi pārvaldītās kapitālsabiedrībās, īpaši liekot uzsvaru uz vietējā kapitāla piesaisti tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā,” uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

“Latvijas Eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” mērķis ir Latvijas eksportspējas veicināšana, tāpēc mēs atsaucāmies aicinājumam parakstīt savstarpēju memorandu, kura mērķis ir iesaistīt valsts un privātās kapitālsabiedrības tautsaimniecības izaugsmē, pilnveidojot kapitālsabiedrību pārvaldību un finansējuma pieejamību. Īpaši nozīmīga asociācijas skatījumā ir kapitālsabiedrību spēja, ambīcijas un prasmes eksportēt preces un pakalpojumus, tādējādi vairojot Latvijas labklājības līmeni,” norāda asociācijas valdes priekšsēdētājs Kaspars Rožkalns.

Vienošanās paredz rīcību četros virzienos:

  1. Nodrošināt valsts kā akcionāra aktīvu un atbildīgu rīcību valsts kapitālsabiedrību iesaistīšanā tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā;
  2. Pilnveidot valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlasi, lai paplašinātu talantu piesaisti kapitālsabiedrību pārvaldībā;
  3. Veicināt atbilstošu finanšu instrumentu izvēli ambiciozu izaugsmes mērķu sasniegšanai;
  4. Veicināt privātā kapitāla kapitālsabiedrību darbības atbilstību labiem korporatīvās pārvaldības principiem.