(ENG)

Valsts prezidents 2019. gada 4. februārī atkārtoti nosūtīja vēstuli Saeimas Juridiskajai komisijai, uzsverot nepieciešamību uzlabot likumdošanas procesu un likumu kvalitāti. ĀIPL stingri atbalsta ieteiktos uzlabojumus un priekšlikumus, jo tie nodrošina likumdošanas procesa pārredzamību.

ĀIPL uzskata, ka par vienu no prioritārajiem uzdevumiem ir jāvirza likumdošanas procesa sakārtošana likumdevēja līmenī, kas izslēgtu iespējas nodot sasteigtas un neapdomātas iniciatīvas Saeimas apstiprināšanai.

Lai novērstu minēto problemātiku, nepieciešams virzīt grozījumus Saeimas kārtības rullī, cita starpā ņemot vērā zemāk sniegtos ieteikumus. ĀIPL vēlas īpaši izcelt šādus ierosinājumus:

  1. paredzēt pienākumu visiem likumprojektu iesniedzējiem (tai skaitā Valsts prezidentam un Saeimas komisijai, ne mazāk kā 5 deputātiem) sagatavot skaidru rakstisku anotāciju katram likumprojektam;
  2. labāko prakšu leģitimēšana – pienākums sagatavot rakstisku pamatojumu katram priekšlikumam, kas iesniegts pirms likumprojekta otrā vai trešā lasījuma, ieskaitot arī informāciju par konsultācijām, kas notikušas priekšlikumu sagatavošanas laikā;
  3. rakstiska ziņojuma sagatavošana par katru likumprojektu, kurā iekļaujama informācija par likumprojekta sagatavošanas gaitu, likumdošanas procesā iesniegtajiem svarīgākajiem priekšlikumiem, likuma mērķi un cita būtiska informācija;
  4. pieņemt skaidru aizliegumu iekļaut priekšlikumus, kas nav saistīti ar likumprojekta mērķi, Saeimas trešajā lasījumā.

 

Šo ieteikumu mērķis ir veicināt tādu likumdošanas praksi, kas pozitīvi ietekmē investīciju vidi Latvijā, un uzlabo tiesību aktu vispārējo kvalitāti.