[ENG]

30.04.2020

Atsaucoties uz pagājušās nedēļas 21. aprīļa Saeimas Juridiskās komisijas sēdes lēmumu par Ekonomisko lietu tiesas jautājuma virzības apturēšanu pirms trešā lasījuma Saeimā, Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) un Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) jaunākos notikumus redz kā politikas veidotāju un profesionāļu diskusiju ar mērķi rast labāko risinājumu valsts tieslietu sistēmas turpmākajai attīstībai. FICIL un ATPL atgādina, ka ir būtiski veicināt tiesu sistēmas darba efektivitāti un kvalitāti, nodrošinot turpmāku tiesu un tiesnešu specializāciju konkrētu lietu kategoriju izlemšanā.

Kā uzsver ATPL valdes priekšsēdētāja un prezidente Zinta Jansone: ATPL un FICIL aicina neapturēt aizsākto darbu pie tiesu sistēmas pilnveidošanas, ieviešot specializēto tiesu komercstrīdu risināšanai. Šāda tiesa, kas veiktu kvalitatīvu un efektīvu lietu izskatīšanu sarežģītos ekonomisko lietu jautājumos, ir nepieciešama šodien vairāk nekā jebkad agrāk, lai atjaunotu Latvijas ekonomiku pēc krīzes un veicinātu investoru uzticību.”

Specializētā tiesa skatītu strīdus, kas saistīti, piemēram, ar tiesiskās aizsardzības procesu, liela apjoma prasībām komercstrīdos, finanšu nodrošinājuma likuma normu piemērošanu uz konkurences likuma normu pārkāpumu pamata celtām prasībām u.c. Ir skaidrs, ka minēto jautājumu risināšanā ir nepieciešamas specifiskas zināšanas, piemēram, par finanšu instrumentiem, kapitāla tirgu, konkurences tiesībām, investīciju aizsardzību, ekonomiku un finansēm, tādēļ ir uzskatāms, ka tiesu specializācija konkrētu lietu kategoriju izskatīšanā ir viens no veidiem, kā to nodrošināt.

FICIL Investīciju aizsardzības un tiesu efektivitātes darba grupas vadītājs Māris Vainovskis atgādina: “Uzņēmēju un tiesu sistēmas profesionāļu viedoklis par specializācijas nepieciešamību un tās pozitīvo ietekmi uz efektīvu un profesionālu komercstrīdu risināšanu ir vienots. Nepieciešams kopdarbā panākt labāko risinājumu. Starptautisko aktualitāšu gaismā investīciju aizsardzības strīdu risināšanā Eiropas Savienības ietvaros, Latvijas valstij ir jānodrošina tiesu specializācija arī šajā jomā.”

Valstij ir jāspēj nodrošināt efektīva un profesionāla komerclietu izskatīšana samērīgā laika periodā, tādēļ FICIL un ATPL cer, ka tiks turpinātas diskusijas, lai rastu labāko risinājumu valsts ekonomikas un investīciju aizsardzības interesēs.

FICIL ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies 38 lielākie ārvalstu kapitāla uzņēmumi no dažādām nozarēm, 10 ārvalstu tirdzniecības kameras Latvijā, Francijas Ārējās tirdzniecības konsultantu padome un Rīgas Ekonomikas augstskola. FICIL mērķis ir uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi un konkurētspēju ārvalstu investīciju piesaistē, izmantojot biedru pieredzi un zināšanas, lai sniegtu rekomendācijas valsts pārvaldes institūcijām.

  ATPL sastāvā ir vairāk kā 140 uzņēmumu un individuālo biedru. ATPL ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, kuras biedru vidū ir gan uzņēmumi, kuriem ir tiešas tirdzniecības saites ar ASV, gan citi starptautiskie un vietējie uzņēmumi, kuri atbalsta ATPL misiju un mērķus. ATPL mērķi ir sakņoti četros pamatprincipos: godprātīga, atbildīga, uz sadarbību un izcilību vērsta darbība.