14.05.2020

[ENG]

Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) augstu vērtē veselības aprūpes speciālistu darbu šajā ļoti prasīgajā un izaicinošajā situācijā. Pateicoties mediķu un pārējā veselības aprūpes nozares personāla neatņemamajam darbam, kā arī valdības laicīgi pieņemtajiem lēmumiem, valsts līdz šim ir spējusi samērā veiksmīgi tikt galā ar Covid-19 izplatību Latvijā. Tomēr jau daudzus gadus norisinās diskusijas par veselības aprūpes sistēmas finansēšanu. FICIL uzsver nepieciešamību saredzēt veselības aprūpes nozari kā ieguldījumu, kas nozīmē pienācīgu finansējumu, lai turpinātu šīs nozares ilgtspējīgu attīstību. Lieki piebilst, ka mums ir jābūt arī gataviem potenciālam otrajam Covid-19 uzliesmojumam.

Neskatoties uz veselības aprūpes darbinieku milzīgo darbu, nozarē joprojām pastāv izaicinājumi, kuriem nepieciešami ilgtspējīgi risinājumi. 2019. gada novembrī Latvijas veselības aprūpes darbinieki rīkoja protestu par nepietiekamu finansējumu un pārmērīgu darba slodzi. Lai arī valsts atzina ilgstošos veselības aprūpes nozarē pastāvošos izaicinājumus un problēmas, Ministru kabinets lēma šos jautājumus risināt pakāpeniski. FICIL uzskata, ka pašreizējā situācija globālā un nacionālā līmenī pieprasa nekavējoties pārskatīt risinājumus izaicinājumiem, kas saistītas ar nepietiekami finansēto veselības aprūpes sistēmu. Valstij ir jākoncentrējas ne tikai uz uzņēmējdarbības un valsts uzņēmumu turpmāko darbību, bet arī jānodrošina atbilstošs finansējums veselības aprūpes sistēmai, tai skaitā nepietiekami atalgotajiem veselības aprūpes nozares speciālistiem.

Šī krīzes situācija ir iezīmējusi arī vairākus izaicinājumus attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijā. Ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi, var pasliktināties pieejamība  veselības aprūpes pakalpojumiem ekonomisko apsvērumu dēļ, par ko jau tika ziņots OECD 2019. gada veselības statistikas datos. Saprotami, ka fiziskā pieejamība iepriekšminētajiem pakalpojumiem pēdējo mēnešu laikā ir īslaicīgi atlikta, un FICIL pilnībā atbalsta valdības veiktos pasākumus vīrusa izplatības mazināšanai, tostarp pacientu plūsmu regulēšanu valsts ārkārtas stāvokļa laikā. Tomēr ir būtiski izstrādāt visaptverošu plānu un paredzēt finansējumu, lai risinātu situāciju ar veselības aprūpes pieejamības izaicinājumiem, kā arī  ar atliktajām vizītēm un procedūrām pacientiem pašreizējo apstākļu dēļ.

Raugoties nākotnē, FICIL vēlas atgādināt valdībai veikt ilgtspējīgus ieguldījumus un īstenot progresīvas reformas. Valsts finansējuma un veselības aprūpes sistēmas uzlabošana ir kritiska ne tikai cīņā pret Covid-19, bet arī ārpus tās, Latvijai pielāgojoties jaunajiem apstākļiem. FICIL uzskata, ka ir pierādījies – veselības aprūpes darbinieki ir pelnījuši ne tikai atzinību un novērtējumu, bet arī pienācīgu atalgojumu, kā arī turpmāku kopējo ieguldījumu veselības aprūpes nozarē.

FICIL ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies 38 lielākie ārvalstu kapitāla uzņēmumi no dažādām nozarēm, 10 ārvalstu tirdzniecības kameras Latvijā, Francijas Ārējās tirdzniecības konsultantu padome un Rīgas Ekonomikas augstskola. FICIL mērķis ir uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi un konkurētspēju ārvalstu investīciju piesaistē, izmantojot biedru pieredzi un zināšanas, lai sniegtu rekomendācijas valsts pārvaldes institūcijām.