Media
Ministru prezidenta un FICIL valdes vicepriekšsēdētājas preses konference – 25. Augsta līmeņa sanāksme 2021....
Ministru prezidenta un FICIL valdes vicepriekšsēdētājas atklāšanas uzrunas – 25. Augsta līmeņa sanāksme 2021....
Investīciju piesaisti kavē valsts pārvaldes sadrumstalotība
FICIL and AmCham Live Debate Among Investors and Prime Minister of Latvia
FICIL Ārvalstu investīciju vides indekss: Latvijas konkurētspēja 2019.gadā: Kāpums vai kritums?
FICIL Sentiment Index: Latvia’s Competitiveness in 2019: Rise or Fall?
FICIL 20th anniversary address from Gunta Jēkabsone
Monty Åkesson on co-founding FICIL
Māris Kučinskis on cooperation with FICIL
Andris Bērziņš on cooperation with FICIL
Aigars Kalvītis on cooperation with FICIL
Vilis Krištopans on cooperation with FICIL