7. septembrī, Valsts prezidents Egils Levits tikās ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas ir būtiski uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un investīciju piesaistei Latvijā, galveno uzmanību pievēršot valsts pārvaldībai un likumdošanas procesa kvalitātei. Valsts prezidents un FICIL pārstāvji bija vienisprātis par nepieciešamajām izmaiņām valsts pārvaldībā, lai veicinātu tās efektivitāti un risinātu starpnozaru sadarbību.

“Latvijā ir nepieciešams uzlabot sadarbību starp ministrijām horizontālos jautājumos, īpaši tādos kā enerģētiskā neatkarība, digitalizācija un Zaļais kurss. Turklāt Ministru kabinetā ir nepieciešama politiski atbildīga amatpersona, kura tieši iesaistītos šo jautājumu risināšanā,” norādīja E. Levits.

Valsts prezidents E. Levits piekrita FICIL rekomendācijām par likumdošanas procesu kvalitātes pilnveidošanu valstī, kas paredz pastāvīgu un rūpīgu Satversmes tiesas norāžu ievērošanu, nepietiekamu parlamentārās apspriešanas līmeņa, novēlotu likumprojektu priekšlikumu, kā arī nepilnīgu likumprojektu ietekmes novērtējumu izslēgšanu.

Tāpat Valsts prezidents kopā ar FICIL pārstāvjiem diskutēja par gaidāmajām vēlēšanām, par valsts turpmākajiem mērķiem, lai veicinātu iedzīvotāju labklājības līmeni, un profesionālajām iemaņām, kam jāpiemīt valsts institūciju vadītājiem. Tika pārrunāts arī atbildības jautājums par stratēģiskajos plānos un politikas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu vai nesasniegšanu.

Bildes pieejamas šeit: https://www.flickr.com/photos/valstsprezidents/albums/72177720301923984