(ENG)

Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) jau vairākus gadus ir pievērsusi uzmanību izglītības jomai Latvijā. Ikgadējā FICIL Investīciju vides indeksa pētījumā, uzņēmēji atkārtoti norādīja uz augstākās izglītības iestāžu pārvaldības un finansējuma problēmu nerisināšanu kā vienu no sliktākajiem lēmumiem no politiķu puses.

FICIL 9. aprīlī Saeimā pēc Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas uzaicinājuma iepazīstināja komisijas deputātus ar uzņēmēju rekomendācijām, kas vērstas uz augstākās izglītības iestāžu pārvaldības modernizēšanu.

Problēmu loks augstākās izglītības jomā ir krietni plašāks – nepietiekamais finansējums, ar augstākās izglītības iestāžu konsolidāciju saistītie izaicinājumi, nepieciešamība piesaistīt kvalitatīvus mācībspēkus no ārvalstīm u.c. Taču investori uzskata, ka augstskolu pārvaldības pilnveidošana var kļūt par izšķirošo impulsu plašākām pārmaiņām augstākās izglītības jomā, kas būtu vērstas uz tās kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanu. FICIL piedāvāto pārvaldības modeli jau ilgstoši pielieto augstskolas visā Eiropā un citur pasaulē, tostarp arī pasaules izcilākajās universitātēs.

FICIL uzskata, ka augstskolās nepieciešams skaidri nodalīt lēmējfunkcijas un izpildvaru, augstskolu stratēģiskajā vadībā iesaistīt ekspertus ar starptautisku pieredzi un pārstāvjus no darba devēju vidus, nodrošināt ciešu augstskolu mijiedarbību ar darba tirgu un veicināt augstskolu vadības atbildību par izvirzīto rezultātu sasniegšanu.

Esam gandarīti, ka arī izglītības ministre 9. aprīļa Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas diskusijā piekrita, ka augstskolu pārvaldībā ir nepieciešamas pārmaiņas, un apliecināja ministrijas gatavību pie tām strādāt.

FICIL rekomendācijas ir mūsu centiens sniegt augstākās izglītības nozarei atgriezenisko saiti no uzņēmēju puses, un mūsu mērķis ir tās izmantot kā pamatu konstruktīvām un racionālām diskusijām par uzlabojumiem augstākās izglītības jomā, kas ir nepieciešami gan studentiem, gan uzņēmējiem, kas tos nodarbinās.