(ENG)

Mobilo sakaru operators BITE Latvija ir kļuvusi par Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) biedru.

“Esmu gandarīts, ka BITE Latvija pievienojas organizācijai, kas, apvienojot lielākos ārvalstu uzņēmumus Latvijā, ir kā tilts starp investoriem un valdību, lai sekmīgi strādātu pie Latvijas investīciju un uzņēmējdarbības vides uzlabošanas. Aktīva iesaistīšanās sabiedriskajos un ekonomiskajos procesos valstī ir būtisks priekšnosacījums mūsu uzņēmuma tālākai izaugsmei,” norāda Kaspars Buls, BITE Latvija vadītājs.

FICIL izpilddirektors Mārtiņš Panke: “Mobilo sakaru infrastruktūra un pakalpojumu kvalitāte ir jomas, kurās Latvija var konkurēt ar pasaules attīstītākajām valstīm. Šajā nozarē pašlaik ienāk nākamā tehnoloģiju attīstības paaudze. Protams, šī pāreja ir saistīta arī ar izaicinājumiem – tostarp arī apjomīgām investīcijām infrastruktūrā. Tādēļ esam gandarīti, ka FICIL biedru saimei pievienojas viens no nozares līderiem – BITE. BITES zināšanas un pieredze, it īpaši sakaru infrastruktūras un digitālo pakalpojumu jomās, būs lielisks ieguvums FICIL, lai vēl augstāk celtu mūsu ekspertīzi un spēju Latvijas valdībai piedāvāt tālredzīgus un efektīvus risinājumus!”

FICIL ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies 38 lielākie ārvalstu kapitāla uzņēmumi no dažādām nozarēm, 10 ārvalstu tirdzniecības kameras Latvijā, Francijas Ārējās tirdzniecības padome un Rīgas Ekonomikas augstskola. FICIL mērķis ir izmantot tās biedru pieredzi un zināšanas, lai sniegtu rekomendācijas valsts pārvaldes institūcijām uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai Latvijā un konkurētspējas uzlabošanā ārvalstu investīciju piesaistē.

Kopš FICIL izveidošanas 1999. gadā, ik gadu pavasarī notiek augsta līmeņa tikšanās starp ārvalstu investoriem un Latvijas valdību, lai apspriestu svarīgākos veicamos darbus biznesa vides uzlabošanā. Šogad augsta līmeņa sanāksme notika 31. maijā, kuras laikā FICIL kā galvenās prioritātes izvirzīja nepieciešamību veicināt darbaspēka pieejamību, tostarp atvieglojot darbaspēka piesaisti no ārvalstīm, kā arī jauna pārvaldības modeļa ieviešanu universitātēs un augstskolās.

Par BITI:

BITE ir straujāk augošais mobilo sakaru operators Latvijā, kas jau vairāk nekā desmit gadus nodrošina mūsdienīgus, inovatīvus, klientu vēlmēm un vajadzībām atbilstošus mobilo sakaru pakalpojumus. Tīkla infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā uzņēmums ik gadu investē aptuveni 10% apgrozījuma. Šobrīd jaudīgais BITES 4G internets ir pieejams jau 99% valsts iedzīvotāju.