[ENG]

19. decembrī FICIL Investīciju aizsardzības un tiesu sistēmas efektivitātes darba grupa Rīgas pilī tikās ar Valsts prezidenta padomnieku tiesību jautājumos Jāni Plepu un padomnieci ekonomikas politikas jautājumos Alisi Pīku, lai apspriestu tiesu sistēmas un likumdošanas kvalitātes uzlabošanu jautājumus.

FICIL darba grupas vadītājs Māris Vainovskis atzinīgi novērtēja panākto progresu specializētās ekonomisko lietu tiesas izveidē. Investoru un Valsts prezidenta kancelejas pārstāvji bija vienisprātis, ka izšķiroša nozīme jaunās tiesas darbībā būs spēcīgam tiesnešu korpusam, tādēļ liela uzmanība būs jāpievērš to atlasei.

Kā būtisku faktoru investoru pārstāvji uzsvēra uzņēmējdarbības vides paredzamību un likumdošanas kvalitāti. Negaidītas un ar uzņēmēju organizācijām neapspriestas nodokļu likmju maiņas, kādas tika pieredzētas arī 2020. gada valsts budžeta pieņemšanas procesā, būtiski grauj investoru uzticību un bremzē lēmumus par jaunām investīcijām.

J. Pleps piekrita, ka valsts budžeta pieņemšanas procesā valda samērā augsta neprognozējamība, turklāt politikas veidotāji nereti neņem vērā juridisko dienestu pausto viedokli. M. Vainovskis norādīja, ka būtiskus uzlabojumus likumdošanas kvalitātē sniegtu grozījumi Saeimas kārtības rullī, kas pašlaik tiek apspriesti Saeimas Juridiskajā komisijā.

Sanāksmes laikā tika pārrunāti arī citi aktuāli jautājumi, kā, piemēram, nepieciešamība pārskatīt tiesu nodevu apjomu, maksātnespējas procesa attīstība, tiesiskās aizsardzības procesā nonākušo uzņēmumu restrukturizācijas prakse un publisko iepirkumu procedūras potenciālie uzlabojumi u.c.

FICIL Investīciju aizsardzības un tiesu efektivitātes darba grupas rekomendācijas pieejamas šeit.