Piektdien, 17. septembrī, notiks jau 25. Latvijas valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) augsta līmeņa sanāksme. Šogad valdības pārstāvji un investori diskutēs par ēnu ekonomiku un investīciju vides prognozējamību, zaļā kursa ieviešanu, darbaspēka kvalifikāciju un pārkvalificēšanas iespējām, kā arī Latvijas digitalizācijas stratēģiju.

 Tiekoties ar ārvalstu investoru padomes locekļiem, valdības pārstāvji prezentēs gada laikā paveikto un aktualizēs Latvijas valdības un investoru sadarbības prioritātes. Savukārt atsevišķās darba grupās investori kopā ar nozaru ministriem un pārstāvjiem spriedīs par ēnu ekonomikas samazināšanu, lai uzlabotu Latvijas investīciju vides prognozējamību, un satiksmes jomas attīstību, nodrošinot efektīvu, drošu un videi nekaitīgu transportu. Citās darba grupās runās par darbaspēka kvalifikāciju un ar to saistīto regulējumu, kā arī Latvijas digitālo attīstību, kas sevišķi aktuāla kļuvusi, sākoties pandēmijai, un ir būtiska valsts konkurētspējas celšanā.

Saskaņā ar Latvijas Bankas apkopoto informāciju, uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas Latvijas ekonomikā 2021. gada II ceturkšņa beigās sasniedza 17,5 mljrd. eiro, kas ir 57,2% no IKP. Salīdzinājumā ar 2021. gada I ceturksni tās pieauga par 2,9%, bet salīdzinājumā ar 2020. gada beigām pieaugums bija 4,5%.

Jāatzīmē, ka kopējais investīciju apjoms 2021. gada pirmajos sešos mēnešos jau ir pārsniedzis 2020. gada rezultātus. Šā gada pirmajos sešos mēnešos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai izdevies piesaistīt 17 jaunus investīciju projektus, kuru kopējais investīciju apjoms sasniegs 313 miljonus eiro un tiks izveidotas 1615 jaunas darba vietas.

Latvijas valdības un FICIL augsta līmeņa tikšanās notiek kopš 1999. gada, to mērķis ir nodrošināt strukturētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp investoriem un vietējiem politikas veidotājiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sekmētu ārvalstu investīciju ieplūdi Latvijā. Latvijas valdības un FICIL ikgadējās sanāksmēs piedalās ministri, augsta līmeņa ierēdņi un FICIL biedru uzņēmumu vadītāji.