No Ekonomisko lietu tiesas dibināšanas idejas līdz tās realizācijai tika mērots tāls ceļš. Ideja par specializētu tiesu komercstrīdos tika publiski rosināta no FICIL puses kopš 2014.gada[1].

Savukārt 2019.gadā šī ideja jau par šodienas Ekonomisko lietu tiesu ar ļoti aktīvu Tieslietu ministrijas atbalstu ieguva jaunu sparu, kas rezultējās ar zīmīgo Ekonomisko lietu tiesas atklāšanu 2021.gada 31.martā.

FICIL izsaka īpašu atzinību Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājam Miķelim Zumbergam, kā arī pateicību visiem Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem un darbiniekiem par labi paveikto pirmo darbības gadu. Uzņēmēju vidū izskan dažādi viedokļi par lietu rezultātiem, taču visus viedokļus vieno kopējais secinājums, ka kopumā uzņēmēji ir apmierināti ar tiesas profesionālo darbu. Jau pirmajā darbības gadā Ekonomisko lietu tiesas darbs ir attaisnojis uzņēmēju liktās cerības uz ātru, efektīvu un kvalitatīvu tiesas procesu, pat sarežģītos komerctiesību strīdos.

Par to liecina ne tikai FICIL biedru izteikumi, bet arī statistikas dati. Saskaņā ar šī brīža statistikas datiem atcelto vai daļēji atcelto tiesas nolēmumu skaits ir zem 20%. Savukārt civillietu izskatīšanas termiņš vidēji ir aptuveni 3 mēneši. Ņemot vērā to, ka Ekonomisko lietu tiesas kompetencē ir specifiskas civillietu kategorijas, kas parasti tiesās tiek iztiesātas gadiem, šādu lietu izskatīšana ātros termiņos ir ievērojams ieguvums gan uzņēmējdarbības jomā, gan visā sabiedrībā kopumā.

Tāpat īpašu atzinību uzņēmēji ir pauduši par tiesas nolēmumu juridiskās argumentācijas kvalitāti un spēju kvalitatīvi nodrošināt tiesas procesu attālināti, kas noteikti bija izaicinājums jaundibinātai tiesai un tās kolektīvam pirmajā darbības gadā. Viennozīmīgi Ekonomisko lietu tiesa ir pierādījusi sevi kā patiesi veiksmīgu piemēru Latvijas tiesu specializācijā un tās turpināšanā.

FICIL novēl Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem un darbiniekiem veiksmi un panākumus profesionālajā izaugsmē, kā arī gandarījuma un piepildījuma sajūtu par paveikto!

Novēlot Ekonomisko lietu tiesai turpmāko attīstību FICIL izsaka cerību, ka mainoties tendencēm izskatāmo lietu specifikā un samazinoties noziedzīgi iegūtu līdzekļu un legalizēšanas lietu skaitam, Ekonomisko lietu tiesā varētu nonākt arī citas jaunas civillietu kategoriju lietas sarežģītos vai specifiskos komerctiesību strīdos.

[1] FICIL pozīcijas ziņojums par investīciju drošību un aizsardzību Nr.2, pieejams: https://www.ficil.lv/wp-content/uploads/2017/07/2_14-05-30-Investiciju-drosiba-un-aizsardziba.pdf