Ārvalstu investoru padome Latvijā (turpmāk – FICIL) augsti novērtē Latvijas Republikas valdības rīcību strādājot pie vīrusa izplatības ierobežošanas. Pateicamies par savlaicīgu valdības rīcību pandēmijas sākumposmā pavasarī, kā arī ar izpratni uztveram nepieciešamību šobrīd noteikt ierobežojumus sabiedrības fizisko kontaktu mazināšanai. Tāpat arī izprotam straujo lēmumu pieņemšanas gaitu, jo vīrusa izplatības statistika dienu griezumā ir mainīga. Tomēr mūsu kopējos valsts panākumus cīņā ar pandēmiju izšķirs ne tikai apturētā vīrusa izplatība, bet arī pēc iespējas sekmīgāka uzņēmējdarbības gaita līdztekus uzliktajiem ierobežojumiem.

FICIL biedri aicina valdības pārstāvjus savlaicīgi komunicēt par gaidāmajām pārmaiņām. Lai uzņēmēji varētu sekmīgāk šo laiku pārdzīvot, FICIL biedru vārdā aicinām pēc iespējas ātrāk informēt par potenciāli nākotnē ieviešamiem, kā arī lēmuma pieņemšanas procesā apsvērtajiem ierobežojošajiem pasākumiem, lai uzņēmēji  varētu tiem savlaicīgi sagatavoties. Liela uzņēmuma darbība lielākoties ir sarežģīts mehānisms, un 12 vai 24 stundas ir nepietiekoši, lai pārorientētu uzņēmuma darbību (piemēram, slēgtu lielu veikalu, atrastu realizācijas veidu iegādātajām pārtikas precēm) un sagatavotu uzņēmumu darbiniekus, apmācot tos jauno prasību ievērošanā.

Mūsuprāt, būtu nepieciešams atkārtoti izvērtēt noteikumu, kas liedz pakalpojumu sniedzējiem ielaist telpās un apkalpot personas, kas nelieto sejas un deguna aizsegus, vai lieto tos nepareizi, kā arī aicinām nerosināt jautājumu par administratīvā soda noteikšanu par šī noteikuma neievērošanu pakalpojumu sniedzējam.

Pirmkārt, vēlamies norādīt, ka MK 360. noteikumu papildinājums paredz, ka “mutes un deguna aizsegus var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, kā arī personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības ierobežojumiem…”. Lūdzam ņemt vērā, ka tirdzniecības un pakalpojumu sfēras darbiniekiem trūkst prasmes šādu personu atpazīšanā un izvērtēšanā, kā arī trūkst pārliecinošu argumentu  sarunās ar klientiem, kas uzstāj uz savām tiesībām nelikt sejas masku, atsaucoties uz šo noteikumu papildinājumu.

Otrkārt, vēlamies uzsvērt, ka sabiedrībā vērojams ārkārtīgi augsts spriedzes un negatīvo emociju līmenis, kas tiek pausts pret apkalpojošo personālu, ja tie lūdz ievērot valstī noteiktos ierobežojumus. Tie ir ne tikai mutiski uzbrukumi (bieži arī ar necenzētu vārdu lietošanu), bet dažkārt arī draud izvērsties par fizisku konfliktu. Norādām, ka daudzās tirdzniecības vietās ir ierobežots darbinieku daudzums, kā arī uzņēmējiem patreizējos apstākļos nav iespējas tērēt vēl papildus finansējumu apsardzes darbinieku piesaistei, kas ir milzīgs finansiāls slogs jau tā šobrīd ekonomiski saspringtajā situācijā, pie tam ievērojami finanšu līdzekļi jau ir ieguldīti dažādās norobežojošās barjerās, bezmaksas dezinfekcijas līdzekļos, uzlīmēs, vizuālo un cita veida informatīvo materiālu izgatavošanā un tamlīdzīgi.

Treškārt, norādām, ka pēc FICIL rīcībā esošās informācijas citās valstīs pakalpojumu vietām ir tiesības atteikt apkalpošanu, ja netiek izmantots mutes un deguna aizsegs, tomēr tām netiek uzlikts administratīvs sods, ja klients agresīvi atsakās šo prasību ievērot.

Visbeidzot, aicinām valdību izvērtēt testēšanas kapacitātes palielināšanas iespējas Latvijā. Atsaucamies uz OECD pētījumu, kurā tiek secināts, ka Latvija ir zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa testu skaita ziņā uz 100 000 iedzīvotājiem. Šobrīd joprojām daudzi iedzīvotāji gaida rindās, lai pārbaudītu, vai nav vīrusa pārnēsātāji, bet tikmēr šie cilvēki apmeklē sabiedriskās iestādes vai darbavietu, tādējādi vēl vairāk sekmējot vīrusa izplatību. Vadoties pēc citu valstu pieredzes, lūdzam izvērtēt iespējas strauji palielināt testēšanas kapacitāti, kā arī izvērtēt pieteikšanos procedūru Covid-19 testam. Diemžēl pēdējās nedēļās ir pierādījies, ka nav iespējams paļauties uz sabiedrības atbildību pret citiem, tādēļ plaša mēroga testēšana var kalpot kā nozīmīgs instruments straujas slimības izplatības apturēšanai. Arī šajā aspektā ir uzņēmumi, kas ir gatavi sadarboties ar valdību, lai veicinātu testēšanas kapacitātes palielināšanu.

FICIL biedru vārdā vēlreiz apstiprinām savu gatavību godprātīgi izpildīt un ar izpratni uztvert ierobežojumu nepieciešamību, tomēr aicinām valdību savlaicīgi par to informēt uzņēmējus, kā arī, uzliekot tiem papildus pienākumus, izvērtēt, cik iespējama ir šo uzlikto pienākumu izpilde reālajā dzīvē, jo uzņēmēju iespējas, diemžēl nav neizsmeļamas.